Phép Ly Hôn (Giả) do vợ chồng lỗi tuổi tác hợp lương duyên

13/08/2019


Tôi xin giới thiệu đến Quý Vị một Pháp Cúng, mang đậm tính mê tín, không lưu truyền rộng rãi nhưng vẫn tồn tại trong dân gian, Thầy Tổ dạy cho, các Thầy truyền lại, chúng tôi được học và vẫn đang tiếp tục áp dụng; Tuy cơ sở luận, tính phản biện không cao, nhưng chúng tôi đã giúp cho rất nhiều gia đình, đôi vợ chồng lỗi tuổi hợp tác lương duyên cải thiện được tình hình một cách đáng kể; Vì lỗi tuổi hợp tác hôn nhân dẫn đến chất lượng cuộc sống của họ không cao (nghèo khó, bệnh tật, không con, …); Sau khi thực hiện Pháp Cúng này, phần lớn họ thực sự hài lòng, hạnh phúc.

Đấy là Pháp “Ly Hôn (Giả) Do Lỗi Tuổi Tác Hợp Hôn Nhân”.

Nghe qua thì hơi “tào lao … bí đao”; nhưng nếu làm thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, chi phí thì chẳng đáng là bao (áng chừng vài ba trăm nghìn); mà như lời kêu cầu mà thành hiện thực, hóa giải thật sự thì thật là quý giá. Thật không gì bằng một gia đình hạnh phúc!  Sau đây, chúng tôi xin trình bày:

A. PHẦN VĂN CÚNG:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỚ CÚNG XIN LÀM PHÉP 
PHÁP LỄ LY HÔN DO LỖI TUỔI TÁC HỢP HÔN NHÂN
 
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!
Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát!
Con xin kính đảnh lễ các Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các Vị A La Hán, các Vị Thánh Tăng, các Vị Hộ Pháp! Con xin các Ngài giáng lâm, quang lâm đạo tràng pháp baan phước cho gia đình chúng con!
 
Con xin kính lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế, các Chư Vị Thần Linh, Thánh Linh, Thần Linh Chủ Quản; Con xin kính lạy các Chư Vị Gia Thần! Chư Vị Thành Hoàng, Ngài Thổ Công, Thổ Địa và các Chư Hương Linh trong khuôn viên bổn xứ.

Con xin kính lạy các Chư vị, các Chư Hương Linh, Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại hai bên gia đình của con và vợ con!

Hôm nay, ngày 11 tháng 9, năm 2016;
(tức ngày 11 tháng Tám, năm Bính Thân);
(nhằm ngày Bính Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân).
Tại: ..................................................………………….., Việt Nam.
(Xứ đất: ……………………………………………………….)
 
Chúng con, gồm:
Con, tên là: ……………………………………; sanh: …..h….., ngày …../…../19….. (nhằm ngày …../…../………………..);
Tại: …………………………………………………, Việt Nam;
Hiện ở tại: ………………………………………………., Việt Nam;

Vợ của Con, tên là: Con, tên là: ……………………………………; sanh: …..h….., ngày …../…../19….. (nhằm ngày …../…../………………..);
Tại: …………………………………………………, Việt Nam;
Hiện ở tại: ………………………………………………., Việt Nam;

Và: ……………………………… (có bao nhiêu người tham gia chủ chốt thì khấn).
………………, tên là: ………………….. ; sanh ngày: ……………..;
Tại: ……………………………………………….., Việt Nam;
Hiện ở tại: ……………………….. ………………., Việt Nam;
……………….

Chúng con tỏ lòng thành kính, dâng lên lễ vật hiến cúng nhằm kính cáo về việc: kêu cầu cúng xin giải căn số, cung mạng tuổi hợp hôn, lương duyên vợ chồng xung khắc, do duyên vợ chồng không hợp tuổi hôn nhân.

Chúng con đã thành hôn vào lúc …..h….. ngày ….. tháng ….. năm …………….. tức ngày …../…../19…..; tại: ……….……………………..

Đã có các con:
Tên là: ………………………………………….; sinh: …..h….. ; ngày (DL) ……………….. nhằm ngày (AL) ………………………………….

Tên là: ………………………………………….; sinh: …..h….. ; ngày (DL) ……………….. nhằm ngày (AL) ………………………………….

Trong quá trình tìm hiểu và đến với nhau, vợ chồng chúng con do còn trẻ người, non dạ nên không biết tuổi – cung – mạng có xung khắc; thời gian qua, chất lượng cuộc sống của gia đình vợ chồng con cái chúng con không đạt được như ý nguyện; nay nhân duyên lành, được biết như vậy là không cát tường, khó có một cuộc sống chất lượng và hạnh phúc trăm năm; Kính mong Quý Ngài: Chư Phật, Chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Trời – Đất, Thánh – Thần, Đấng Thiêng Liêng, Ông Bà Trên Đầu – Trên Cổ, Ông Bà Khuất Mày – Khuất Mặt, các Chư Vị Gia Thần, các Chư Hương Linh, Vong Linh, Ông Bà Cô Bác trong khuôn viên bổn Xứ, các Oan Gia Trái Chủ, các Chư Vị, Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại Hai Bên Gia Đình của Con và của Vợ Con thương xót cứu giúp, cho phép chúng con tiến hành Pháp Lễ Ly Hôn để hóa giải căn duyên, mạng số, tịnh hóa nghiệp chướng, chướng duyên nhiều đời, nhiều kiếp.
 
Kính mong Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương ban phước gia trì thần lực, tịnh hóa nghiệp chướng, chướng duyên cho cuộc đất này, cho Bổn Xứ này, cho các thành viên trong Gia Đình của chúng con và cho các Chư vị đang hiện diện, cư trú trong khu vực, bổn xứ này và trong pháp cúng hôm nay!;

Và xin cho gia đình chúng con được: mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn, cát tường, phúc lộc thọ trường, khang ninh thịnh vượng, được giảm/giải mọi nghiệp chướng, chướng duyên và bệnh tật, có một cuộc sống chất lượng cao; cho chúng con được tai qua nạn khỏi, những điều may mắn, tốt đẹp đến được vẹn tròn cùng đạo nghĩa vợ chồng, con cái mãi mãi về sau.

Kính cáo!

Xin Ông Tơ Bà Nguyệt xe lại duyên tình cho vợ chồng chúng con được vẹn tròn trên bước đường tương lai, có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc.

Phổ cập!

Kính trình Bổn Xứ Chư Vị Thần Linh, Chiến Sĩ Trận Vong, Nạn Nhân Chiến Tranh Liệt Vị Vong Linh. bách linh chư vị, thần quan, thần tướng, trận vong chiến sĩ vong linh.

Cung thỉnh!

Đồng lai chiêu hưởng chi nghi, cộng giáng kiến tường chi khánh xin giải hạn cho gia đình chúng con được vạn sự bình an, thành công viên mãn.

Kính xin: Chư Phật - Chư Bồ Tát, các Quý Ngài, Hoàng Thiên Hậu Thổ Tôn Thần, Đương Niên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương, Bổn Xứ Thổ Địa Phúc Đức Tôn Thần, Nhị Thập Tứ Sơn Chi Thần, Nhị Thập Tứ Hướng Chi Thần, Bổn Gia Ngũ Tự Phúc Thần, các vị Thần Linh, Thánh Linh các Chiến Sĩ Trận Vong, Nạn Nhân Chiến Tranh, Đồng Bào Tử Nạn, Liệt Vị Vong Linh: phò hộ cho gia đình chúng con được: vạn sự như ý, mọi sự bình an, phúc lộc thọ trường, khương ninh thịnh vượng, cuộc sống tốt đẹp, nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc song toàn, con cháu hiếu thảo.

Gia đình chúng con tâm thành, Con xin kính mời các Ngài chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và ban phước gia trì, gia hộ, độ trì cho chúng con.

Nay đệ kính!

Chúng con đã rất cố gắng để Pháp Lễ thành công bằng tâm thành kính bái nhưng phần sai sót khó lòng tránh khỏi, kính mong nhận được sự thương tình lượng thứ.

Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần).

Chúng con thành tâm kính cẩn cáo!

Con xin nguyện ghi nhớ ơn sâu dày này trong suốt cuộc đời, vào ngày cuối năm âm lịch, nhân bữa cúng cơm cuối năm con sẽ sửa soạn lễ vật cúng tạ Ơn Trên!

Kính nguyện!

Nguyện cầu cho ánh sang Phật Pháp soi rọi khắp mọi nơi. Tất cả chúng sanh được Giác Ngộ.

Con xin Hồi hướng và chú nguyện cho sự giác ngộ giải thoát và vãng sanh cực lạc, sự tịnh hóa nghiệp chướng, chướng duyên nhiều đời nhiều kiếp cho các: Chư Vị Gia Thần, các Chư Vị Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Ngài Thổ Công, Thổ Địa và các Chư Hương Linh – Vong Linh trong khuôn viên bổn xứ; các Chư vị, các Chư Hương Linh, Vong Linh Nhơn Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại hai bên gia đình của con và vợ con!

Con xin nương nhờ nơi oai lực của lời thần chú “Om Ah Hum” và “Om Ma Ni Pad Mê Hum”, Xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban phước gia trì cho những món Pháp Thực được dâng cúng này để những ai tham dự, chiêm bái, lễ bái và thọ nhận những món Pháp Thực này đều nhận được sự ban phước gia trì và Chủng Tử Như Lai, hướng đến Giác Ngộ Giải Thoát của đạo Bồ Đề, thoát khỏi Vòng Lưu Chuyển Sanh Tử Luân Hồi.
 
Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho chúng con.
 
Kính cẩn cáo!
         
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)
 
Om Ma Ni Pad Me Hum! (x lần).
 
Om Ah Hum!
 
 
 
 


B. PHẦN HƯỚNG DẪN CÁCH DÂNG LỄ CÚNG:

Hướng dẫn:
* Ngày – giờ:
+ Ngày: Nếu nhớ ngày cưới khi xưa thì chọn ngay ngày này; Nếu không (vì một lý do nào đấy) thì chọn ngày cát tường là tổ chức được.
+ Giờ: Giờ Hoàng Đạo.

- Lễ vật: 01 mâm cơm (cơm, canh, cá chiên/kho, rau, trứng, thịt luộc, nước mắm, xào, bánh tráng, …) nhang, đèn, hoa, quả, bánh, kẹo, nước trong, nước trà, rượu, bỏng (nổ) ngô (thóc), gạo muối, ít vàng mã, (nếu có vài chén cháo loãng càng tốt), trầu cau, gói thuốc lá;
(Nên cúng chay)/(nếu cúng mặn thì cần có rượu).
(Tùy duyên! Có gì thì cúng thức ấy, không nên bày vẽ để rồi tốn kém, không cần thiết. Điều cần thiết, quan trong là tâm thành).
 
# Chuẩn bị sẵn 02 cái chén (cũ) và 02 đôi đũa (cũ); (chén rồi sẽ đập vỡ, đũa sẽ bẻ gãy sau khi cúng). Và 01 bao nilon nhỏ vừa đủ để đựng những thức này.
Vợ chắp tay đứng gần bên, có phụ huynh càng tốt.

- Nên cúng lễ theo nghi thức 03 tuần (Sơ – Trung – Mãn).

- Chuẩn bị mâm lễ xong, kiểm tra xem đủ/thiếu lễ vật chưa;
Tiếp: Dâng nhang – lễ tất cả các ban thờ trong - ngoài nhà;
Sau đó dâng 03 nén nhang lên bát nhang ở Ban Cúng, vái/lạy xong, cắm nhang vào bát nhang, rồi thì đọc văn sớ cúng lần 1 (Tuần Sơ); xong rót nước (các loại) lần 1 (chỉ rót 1/3 ly).

- Xong, trở lại mâm lễ đễ cúng Tuần Trung (lần 2); theo cách tương tự (lễ, rồi đọc sớ, và rót nước (rót thêm 1/3 ly, tức là đã được 2/3 ly)). Xong, nghỉ vài phút.
Trong lúc này, ta đập vỡ 02 cái chén và bẻ gãy 02 đôi đũa và bỏ vào bao đã chuẩn bị sẵn. để đấy, sau khi cúng xong ta sẽ đưa đi vứt bỏ. Khi làm phải cẩn thận kẻo nguy hiểm, trầy xước.

- Kế tiếp, tiến hành Tuần Mãn (lần 3); tương tự, ta sẽ lễ, đọc sớ cúng, rồi nghỉ một vài phút; sau đó sẽ rót nước (rót gần đầy ly cho lần cuối này).

- Vái lạy, khấn và xin hạ lễ và cấp lễ: xin hạ bỏng ngô (thóc) và gạo - muối, đưa đi vãi xung quang khuôn viên; kế tiếp: xin hạ cháo (nếu có) rồi đem cấp (vãi từng muỗng một cách trịnh trọng chứ không phải làm cho rồi). Cháo trắng (nấu rất loãng) (mang ra rưới vào những nơi thích hợp ở quanh đó sao cho đừng để người và vật đạp lên).

- Kế tiếp: (lúc này các nén nhang cháy được 2/3 (tức còn 1/3) là tốt), xin hạ vàng mã đưa đi hóa. Hóa ở gần đấy. Khi hóa nên thường niệm câu “Nam mô A Di Đà Phật”. Làm phải tín tâm, thành kính, trân trọng. Vật hóa phải cháy cho hết. Khi cháy gần hết thì hạ rượu lễ rồi vẩy vào lửa/tro này.
(Lưu ý: phải theo trình tự này vì theo quan niệm, sau khi hóa vàng mã thì các Chư Vị và Chư Hương Linh đến dự sẽ ra về).

- Tiếp: hạ nước và trà rồi cấp ra xung quanh.

- Chủ sự khấn xin kết thúc buổi lễ.

- Sau cùng: Khấn: ((( “Nam mô A Di Đà Phật!
Nghi pháp Lễ “Tác Pháp Ly Hôn Do Duyên Vợ Chồng Không Hợp Tuổi”, đến đây đã hoàn thành, con xin cung tiễn các Ngài, các Chư vị về nơi thường trụ.
Và các Vị Khách Mời về nơi trú xứ, tùy theo duyên lực, nghiệp lực mà được sanh về nơi cảnh giới phù hợp.
Nam mô A Di Đà Phật!” )))

- Rồi ta rút chân nhang và nhánh bông, đưa đến cắm ở nơi phù hợp. Lễ vật thì xin cho gia đình thụ lộc (đôi vợ chồng này không được ăn mâm cơm vừa cúng).

- Sau khi dọn dẹp ban cúng, người chồng sẽ mang bao đựng chén, đũa đã đập đi vứt. Vứt ở ngã ba, ngã tư (xa nhà). Sau khi vứt, không nhìn lại, đi thẳng và đi đường khác về nhà, tránh đoạn đường vừa đi qua.

- Người vợ sắp xếp vài bộ quần áo, rời nhà, về nhà mẹ hoặc tạm trú nơi khác 01 hoặc 03 ngày đêm. Sau đó, về lại nhà sống như bình thường.

Chúc Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Thiên Phú