Ngày Tam Nương có thật hay không?

13/08/2019

Pháp Trạch Cát tồn tại rất nhiều điển tích bổ sung, hỗ tương nhưng cũng gây ra không ít khó khăn, phức tạp trong nền tảng lý luận và ứng dụng. Vậy nên thực tế, ta phải nghiên cứu để hoàn thiện, kiện toàn giúp đúc kết, xây dựng nên một thể thống nhất về khoa xem ngày, chọn giờ.

Ngày nay, nhiều người nghi hoặc kiến thức về ngày Tam Nương.

Cũng có ý cho rằng: “”Không có lửa sao có khói””, hay “”Nó phải có cái lý của nó thì mới tồn tại hàng nghìn năm””. Nghe qua thì cũng có lý, nhưng ta làm gì cũng phải nghiên cứu, điển cứu, không cứ ai nói gì cũng nghe, người xưa đã nói thì tất yếu phải đúng.

Một số vùng lưu truyền: “”Tam nương bá sự kỵ””; tuy nhiên đi sâu vào xem xét bản chất nguồn gốc của ngày Tam Nương thì ta không thấy có cơ sở khoa học để kiêng kỵ việc gì.

Nguồn gốc của ngày Tam Nương:

Tam Nương là những ngày nào: là các ngày 03, 07, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

Tích rằng:
Thời nhà Hạ (Trung Quốc) truyền đến đời vua Kiệt, vua Kiệt lập được nhiều công lao, cậy mình tài giỏi rồi sa đà vào hưởng thụ trụy lạc, không còn quan tâm đến cuộc sống các bá tánh, trăm họ, chính sự đổ nát, kinh tế tiêu điều, người dân khổ cực điêu đứng. Đặc biệt ông này say mê một người đàn bà tên là Muội Hỉ, bà này cùng ông vua Kiệt ngày đêm hoang phí, dâm đãng, phóng túng, tàn bạo trên của cải châu ngọc xương máu của dân chúng. Rồi vua Thành Thang nhà Thương dấy binh lật đổ triều Hạ.

Đến cuối đời Thương vua Trụ kế nghiệp, vốn là một ông vua có tài thao lược văn hay võ giỏi, có chiến công và thành quả xây dựng đất nước nhưng rồi ông kiêu ngạo hung hăng, ăn chơi sa đọa, tiếp bước của vua Kiệt nhà Hạ, ông này say mê một người cung phi tên là Đát Kỷ, bà Đát Kỷ này cũng rất ghê gớm, có sách viết rằng bà là một con hồ ly tinh hóa thân để mê hoặc vua Trụ, xui vua làm lắm điều sai quấy, bạo ngược, vô đạo. Có sách thì viết bà là lực lượng cài cắm của các chư hầu khác để phá hỏng nền chính trị của nhà Thương. Trụ vương cùng mỹ nhân ngày đêm truy hoan, bạo ngược, vô đạo, cuộc sống bá tánh khổ cực nên vu Vũ nhà Chu hội quân chư hầu ở bến Mạnh Tân tiến quân tiêu diệt nhà Thương lập nên một triều đại mới là nhà Chu.

Cuối đời Chu, vua U vương là kẻ tàn bạo, ham nữ sắc, ông say mê bà Bao Tự khiến cho đất nước ngày càng suy tàn. Điển tích “Nghìn vàng mua một trận cười như không” ra đời ở thời kỳ này (Để hiểu rõ hơn về điển tích này các bạn nên đọc thêm tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc của Phùng Mộng Long). Vì vua U vương tàn bạo nên Thân Hầu liên kết với quân Khuyển Nhung vào tàn phá kinh đô nhà Chu, U vương bị giết. Sau đó nhà Chu rời đô sang khu vực khác đánh dấu thời đại lịch sử Xuân Thu – Chiến Quốc hỗn loạn, chia rẽ, tranh giành, chiến sự liên miên nổ ra.

Ý nghĩa ngày Tam Nương hiểu theo nghĩa chiết tự nghĩa là 03 bà; 03 bà này chính là các bà Muội Hỷ, Đát Kỷ, Bao Tự, hay còn được gọi là Tam Nương và ba bà này được sử sách biết đến là ba tác giả dẫn đến sự sụp đổ của ba triều đại huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc. Và những ngày 03, 07, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng là ngày sinh và ngày mất của 03 bà này.

Khoa xem ngày giờ được tin dùng vì nó đúng, nó đúng vì nó mang tính hệ thống, quy luật, có phương pháp luận khoa học, rõ ràng; không liên quan đến chuyện ăn chơi nhảy múa của bọn vương quyền trác táng của tổ tiên chủng người bành trướng. Ta là người Đại Việt, ta có văn hóa của ta, có nền văn minh đáng tự hào 5000 năm, không cứ gì ta theo những tuồng tích của bọn bành trướng bá quyền.

Mà cho là thứ tuồng tích vô bổ ấy tương tác lên ngày giờ đi, thì cứ mỗi tháng có những 06 ngày ấy, tháng nào các bà ấy cũng sanh rồi cũng chết thì nghe mệt chết, thật là vô lý.

Quan điểm của Phongthuyvahuyenthuat thì không có chuyện Tam Nương bá sự kỵ, kỵ chăng là chính bản thân ngày ấy là ngày tốt hay xấu!