“Phượng Thị Nở” và người yêu đã ra mắt hai bên gia đình và xác định “về chung một nhà”.

Cờ