Câu nói "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" liệu có đúng?!

13/08/2019

Dân gian truyền tụng "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" ám chỉ những ngày này xấu, không may mắn.

Vậy thật hư, sự đúng đắn của lời nhắn gởi này gì?

Sở dĩ có câu "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" là vì do quan niệm dân gian cho rằng đó là ngày "Tam Nương sát", những ngày được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc.

Tam Nương có bá sự kỵ như lời đồn đãi hay không thì tôi đã đề cập đến trong một bài viết khác.

Quan niệm cho rằng, vào những ngày đó, Ngọc Hoàng sai 3 cô gái xinh đẹp (Tam nương) xuống hạ giới để làm mê muội và thử lòng con người. Nếu ai gặp phải sẽ bị các cô làm cho bỏ bê công việc, đam mê tửu sắc, cờ bạc...

Lại có quan niệm cho rằng, đây là những con số lẻ, đơn độc, khó thành công. Thật là nhảm nhí hết sức!

Đây chỉ là quan niệm dân gian, chịu khó kiểm chứng thì ta sẽ dễ dàng nhận thấy đây là nhận thức kém đúng đắn.

Hãy gạn đục khơi trong, tự thẩm thấu và chọn cho mình quan điểm, lập trường để vận dụng vào cuộc sống.